Pioneer DEH-1700: Kā iestatīt pulksteni

Varētu domāt, ka pulksteņa uzstādīšana uz stereo stereo būtu vienkārša. Pioneer DEH-1700 tas nav tik vienkārši. Man bija vajadzīgs laiks, lai to izdomātu. Šeit ir norādīti soļi.

  1. Izslēdziet stereo, nospiežot un turot nospiestu pogu “ SRC ”.
  2. Pēc izslēgšanas nospiediet un turiet nospiestu pogu “ Audio ”, līdz laiks, kad laiks sāk mirgot.
  3. Izmantojiet skaļuma pogas, lai mainītu laiku. Nospiediet izvēles taustiņus, lai mainītu stundas un minūtes.
  4. Kad iestatīts vēlamais laiks, augšējā kreisajā stūrī nospiediet pogu „ Pulkstenis ”.

Jūs esat veiksmīgi iestatījis laiku Pioneer DEH-1700 stereosistēmā.